Categories
Artfundige saker

Luke 8: Barneoppdraging

For dei av dykk som har eit sped­barn og som kan­skje ikkje heilt veit kor­leis ein skal handtere bruken, då er bar­neop­p­dragin­ga bak luke 8 noko for deg.