Categories
Artfundige saker Grafikk/design

Luke 14: Har du også eit gåveinnpakningsmareritt?

Er du mann og lik meg når det kjem til julegåveinnkjø­pa, ligg du nok kan­skje litt etter på dette fel­tet. Eventuelt har du kun ans­varet for den eine, men vik­ti­gaste gåva: Den til madammen. Bak luke 14 ligg tips til kor­leis du vert­fall kan imponere med innpakninga.

Gaveinnpakking

Er du mann og lik meg når det kjem til julegåveinnkjø­pa, ligg du nok kan­skje litt etter på dette fel­tet. Eventuelt har du kun ans­varet for den eine, men vik­ti­gaste gåva: Den til madammen. Bak luke 14 ligg tips til kor­leis du vert­fall kan imponere med innpakninga.

Sjølv om eg ret­ta meg mot menn i introen her kan alltids den kvin­nelege delen av befolkninga sjå på denne posten, men kvin­ner flest kan vel dette godt allereie… Kjønn satt til side, og tilbake til det det hand­lar om: Gåvein­npakn­ing. Noupe driv å pre­sen­ter­ar ting innan design og tang innan­for vev. No har dei funne fram og sam­la ein mengde fan­tasi­fulle idear å bruke når du skal til å pakke inn gåver, det vere seg til jul eller burs­dag.