Stikkord: Noupe

  • Luke 14: Har du også eit gåveinnpakningsmareritt?

    Er du mann og lik meg når det kjem til julegåveinnkjøpa, ligg du nok kanskje litt etter på dette feltet. Eventuelt har du kun ansvaret for den eine, men viktigaste gåva: Den til madammen. Bak luke 14 ligg tips til korleis du vertfall kan imponere med innpakninga.

  • Knask på ein fredag: Mai

    Månaden med flest offisielle fridagar er plutseleg over og me ser allereie tilbake på den med sakn... Fortvilinga til tross, her er litt knask som kanskje kan få humøret opp på vegen att.