Knask på ein fredag: Januar


Max Kerning

Dagens inn­legg kan etter første aug­nasyn likne på ein «best of 2008» greie. Eg kan ikkje anna enn å seie «årsak» til det, men 2008 var eit år kor det skjed­de myk­je innafor den dig­i­tale kvarda­gen, det er difor med god grunn eg pre­sen­ter­er myk­je gamalt snop. Så frykt ikkje — kos deg heller!

Skriftgalskap

I Love Typog­ra­phy har også sam­la saman ei røys med favorit­tar for fjoråret. Sjekk innom denne artikke­len for å ver­ta inspir­ert til å nyt­ta meir typografi i des­igna dine.

Om ikkje det er nok, besøk gjerne desse sidene:

Ikkje virus for Mac, seier du?

Diverse nettfunn i januar

Ikoner, ikoner, ikoner…

Det ser ikkje ut som ver­da er met­ta av ikon­er, vert­fall om me skal tolke innholde i artikke­len «50 Most Beau­ti­ful Icon Sets Cre­at­ed in 2008» hos Noupe. Denne nettstaden er også ein plass der du kan finne artik­lar om grafikk, CSS, ikon­er og veiled­ningar i til­legg til fleire «Best-Of» frå den dig­i­tale net­tk­varda­gen. Verd eit besøk!

Du kan også kike innom desse to sidene for å få meir peil­ing på kor­leis du skal eller ikkje skal designe ikoner:

Audi kan sakene sine

Kva gjer man når man skal reklamere for ein ny biltype? Audi veit som regel svaret. Det kan du også sjå resul­tatet på i videoen over.

Want more?

Anten må du vente til nytt knask den 27. feb­ru­ar, eller du kan besøk­je min sam­bygding Anders sin blogg for meir «best of». God helg!


Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg.

Denne nettstaden brukar Akismet for å redusere søppelpost. Lær korleis kommentarane dine vert handsama.

%d bloggers like this: