Stikkord: Ecofont

  • Design/typografi vs. miljø

    Det har aldri før vore så mykje fokus på at alt rundt oss som vert produsert og bygd skal ha ein viss miljøvenleg side ved seg. I dag er det «Blog Action Day» og eg vil difor setja eit lite fokus på kva designarar gjer for saka.