Categories
Personleg Skrifter/typografi

Norsk skriftkunst i svart og kvitt

Mot slut­ten av 2012 var det to karar som skreiv his­to­rie i Noreg — meir eller min­dre bok­stave­leg tala. Folkens, me har nem­leg fått, såvidt meg bek­jent, Noreg sitt fyrste reindyr­ka skrift­for­lag — Monokrom!

Categories
Skrifter/typografi

345 486 nedlastingar

Det er i dag akku­rat seks år sidan eg reg­istr­erte meg på dafont.com for å dele skriftene mine. 345 486 ned­lastin­gar seinare er det på tide med ein liten sta­tu­sop­p­da­ter­ing…

Categories
Skrifter/typografi

Lær deg alfabetet

Deter mange skrifter der ute. Kan­skje alt­for mange. Men om du sat­te opp eit alfa­bet for kvar skrift, kan trøyste deg med at det finne­sein god del fleire forskjel­lige bok­stavar. Bak luka for dagen kan eg vise deg ein blogg som har teke dette litt vidare!

Categories
Artfundige saker Grafikk/design Skrifter/typografi Video/film

Knask på ein fredag: Februar

Feb­ru­ar er den kor­taste månaden i året. Tross dette er det rel­a­tivt full­spekka med dig­i­tale god­bitar i knas­ket denne månaden, frå søte ikonkrukker og bestemt LEGO-kan­ji til krim­inelt komiske sansar…

Categories
Skrifter/typografi

Ferske skrifter på ein fredag

Det er fredag, og då pas­sar det godt å pre­sen­tere ting som er gratis, hand­lar om skrifter og som du får ny lad­ning av kvar veke! It’s like mag­ic!

Categories
Skrifter/typografi

Font Bureau: Webtype

For dei av dykk som byr­jar å gå lei av å måtte nytte stan­dard­skrifter i designet av ei nett­side, berre for å blidg­jere alle typer net­tle­sarar og oper­a­tivsys­tem, kan eg i dag tipse om nok ein lovande skrifter­stat­ter på veven: Web­type.

Categories
Skrifter/typografi

Ny skrift: Analfabet

Det er ei stund sidan eg las­ta opp ei ny skrift her på sida mi, men eg har ikkje ligge på lat­si­da av den grunn. Anal­fa­bet er ei ny skrift eg har hatt på teikne­bret­tet ei god stund, men tid­sklem­ma har ført til at eg ikkje har fått fullført den før i dag.

Categories
Artfundige saker Skrifter/typografi Video/film

Typografi til folket!

Det er ein skog av tekst der ute, og det vert ikkje min­dre av det for kvar dag som går heller. Då er det særs vik­tig at den tek seg typografisk godt ut om den skal ver­ta lagt merke til i meng­da.

Categories
Artfundige saker Datateknologi iPhone/mobil Musikk Skrifter/typografi Video/film

Knask på ein fredag: Mai

Mai er straks over, og det betyr at det resten av året ikkje vert nokon off­isielle raude frida­gar før 1. juledag. Lykke? Neppe. Godt er det då at eg kan pre­sen­tere i alle fall litt knask til deg før hel­ga og juni tek over.

Categories
Skrifter/typografi

Arial og Times; takk for innsatsen!

Type­kit er tidle­gare omta­la her hjå meg som ein tilby­dar av skrifter du kan nytte på nett ved hjelp av ein enkelt kode. No har dei prei­ka litt med min ven Google, og i går kom Type­kit med ein rel­a­tivt grei nyheit med tanke på betre typografi på net­tet.