Categories
Skrifter/typografi

Ferske skrifter på ein fredag

Det er fredag, og då pas­sar det godt å pre­sen­tere ting som er gratis, hand­lar om skrifter og som du får ny lad­ning av kvar veke! It’s like mag­ic!

I likheit med det du kunne lese bak luke 14 i julekalen­deren har nettstaden Abduzee­do fleire spal­ter gåande. Det er fort­satt snakk om emnet typografi — nær­mare bestemt skrifter. Kvar fredag får du eit lass med ferske og gratis skrifter i spal­ta kalla Fri­day Fresh Free Fonts!

Er ikkje det grei start på ei helg i før­julss­tria veit ikkje eg!