Categories
iPhone/mobil Skrifter/typografi

Originalen versus kopien

Lyst å bevise at du kan din typografi? Bak luka for dagen pre­sen­ter­er eg i dag ein fif­fig liten sak der tanken er å teste seg sjølv i kunnskapen om dei to største fien­dane innan typografien…

Hel­veti­ca vs. Ari­al er ein app­likasjon som burde vere installert på alle typografiel­skarar sine mobil­er — sett at ein har iPhone då sjølvsagt. Denne app­likasjo­nen skal skil­je klin­ten frå kvei­ta når det kjem til kven som kan typografien sin uskrivne regel num­mer ein: Ser du skil­naden på Hel­veti­ca og Ari­al?

Der­som du er i små tvil og har lyst å få nokre gode hint på kva skil­naden er, bør du ta ein kikk på denne artikke­len av I Love Typog­ra­phy.

Post gjerne dykkar topp­skårar i kom­men­tar­fel­tet under. Eg kan seie fyrst som sist at eg sjølv slit med å sjå dei største skil­nadane, og kan ikkje akku­rat skryte på meg den høgaste skåren…