Kva i Helvetica er det?

http://vimeo.com/6990577

Hel­veti­ca er allereie nem­nt tidle­gare i kalen­deren, men sidan det er mange der ute som elskar denne skrift­fam­i­lien dukkar det støtt og stadig opp myk­je god­sak­er på net­tet. Bloggen Wanken har sam­la ein god del snacks med bileter i beveg­else (les: video) der Hel­veti­ca har hovudrolla.

Finn fram gløggen og snurr film!

By Espen Morten Kvalheim

Ein liten kar frå sommarøya Stord som likar det meste innan design, typografi og det som rørar seg på nettet. Nynorsk er min ven!