Categories
Skrifter/typografi Video/film

Kva i Helvetica er det?

Ingent­ing slår typografi på trykk, men der­som du set bok­stavar og ord i beveg­else kan det opp­stå magi. Bak luka i dag kan du sjå ei av ver­das mest kjente skrift­fa­mil­iar danse på skjer­men!

http://vimeo.com/6990577

Hel­veti­ca er allereie nem­nt tidle­gare i kalen­deren, men sidan det er mange der ute som elskar denne skrift­fam­i­lien dukkar det støtt og stadig opp myk­je god­sak­er på net­tet. Bloggen Wanken har sam­la ein god del snacks med bileter i beveg­else (les: video) der Hel­veti­ca har hov­u­drol­la.

Finn fram gløggen og snurr film!