Categories
Skrifter/typografi

Eit basseng av bokstavar

Tit­te­len på luke num­mer 20 føy­er seg inn i rekk­ja av meir eller min­dre gode ord­spel, men eg føler over­set­tin­ga i mitt hov­ud glim­tar til nok ein gong: Stup ned i typografibas­sen­get!

Siste innspurt til julaf­tan er eit fak­tum, og saman med nettstaden Let­ter­pool Lon­don skal me skal me ska­pa litt typografisk før­julsstemn­ing. Dette er eit pros­jekt som skal ende opp i ei bok med bok­stavelege glimt frå gatene i verdsmetropolen.

Du kan kalle dette ein aldri så liten oppføl­g­jar på eit lik­nande pros­jekt gjen­nom­ført i Liv­er­pool. Det er nok her nam­net Let­terpool har sitt opphav frå… Resul­tatet kan du uan­skvett sjå her.