Categories
Grafikk/design Skrifter/typografi

Det internasjonale kontor

Som ein del av eit godt design er god typografi eit essen­sielt punkt på lista. Bak luka for dagen pre­sen­ter­er eg eit kon­tor som abso­lutt kan sakane sine!

The Inter­na­tion­al Office, eit design­stu­dio med base på New Zealand, nyt­tar sin tver­rfa­glege kom­petanse i deira pros­jek­ter, noko som vis­er att i dei mange gode arbei­da dei har i si porte­føl­je. Eit eksem­pel er arbei­det dei har gjort med Ger­man Film Fes­ti­val. Myk­je fin typografi der, alt­så!