Det internasjonale kontor

The Inter­na­tion­al Office, eit design­stu­dio med base på New Zealand, nyt­tar sin tver­rfa­glege kom­petanse i deira pros­jek­ter, noko som vis­er att i dei mange gode arbei­da dei har i si porte­føl­je. Eit eksem­pel er arbei­det dei har gjort med Ger­man Film Fes­ti­val. Myk­je fin typografi der, alt­så!

Published by Espen Morten Kvalheim

Ein liten kar frå sommarøya Stord som likar det meste innan design, typografi og det som rørar seg på nettet. Nynorsk er min ven!

%d bloggers like this: