Categories
Skrifter/typografi

Eit basseng av bokstavar

Tit­te­len på luke num­mer 20 føy­er seg inn i rekk­ja av meir eller min­dre gode ord­spel, men eg føler over­set­tin­ga i mitt hov­ud glim­tar til nok ein gong: Stup ned i typografibas­sen­get!

Categories
Artfundige saker Grafikk/design Video/film

Knask på ein fredag: Juli

Fredag er dagen som mange elsker! Forhåpent­leg er det same følel­sane folk har for mi faste spalte… Uan­skvett om du har ferie, arbei­dar eller rett og slett driv dank, slå eit slag for det keisame og gjer deg klar for ei ny spalte med knask!