Knask på ein fredag: Juli


Fredag er dagen som mange elsker! Forhåpent­leg er det same følel­sane folk har for mi faste spalte… Uan­skvett om du har ferie, arbei­dar eller rett og slett driv dank, slå eit slag for det keisame og gjer deg klar for ei ny spalte med knask!

Noko du misliker? Set eit stempel på det!

Det er ganske mange av oss som er medlem av det sosiale nettver­ket Face­book. Fak­tisk bik­ka dei  500 mil­lionar førre veke. Dette kan nok føre til at me har vanske­leg for å skil­je den dig­i­tale og analoge kvarda­gen ved at du ynskjer å angre hendin­gar ved å trykke CMD/CTRL+Z og like/ikkje like tek­ster og bileter du ser. Lon­don-fir­maet Nation har gjort noko som kan­skje kan hjelpe for sist­nem­nte. Dei har nem­leg laga eit stem­pel med Like og Dis­like. Treng du ein slik, kan du kjøpe dei her.

LEGOmania

Er du glad i både gode fil­mar og LEGO? Fint! Amus­ing Plan­et har sam­la ein god del film­plakatar som er gjen­ska­pa ved hjelp av LEGO-brikker og ‑fig­u­rar. Likar du betre his­toriske bileter? Ja, då finst dei også i LEGO-utgåve!

Sharif Lukman

Sharif Luk­man (må ikkje forvek­slast med ein viss dekkbaron) er ein flink mann. Han er ein dreven kar på å designe ikon­er og inter­ak­tive media, som for eksem­pel Tap­mon­keys iPhone app­likasjon Tourist. Porte­føl­ja hans er full av gode eksem­pler på akku­rat dette.

Kven elskar støv?

I Love Dust ser ut som ein god kan­di­dat — i alle fall om me skal tolke nam­net. Det er ikkje til­felle slik eg ser det, for denne bedrif­ta er dyk­tige på det dei gjer innan illus­trasjon, kreative pros­es­sar og grafisk design. Og det sam­lar fint lite støv til tross for at dei held hus i flott deko­r­erte kon­tor i tjukkaste Lon­don. Eller, kva veit eg? Eg har jo aldri vore i London…

Inspirasjon.

På jakt etter inspi­rasjon i det daglege? Thomas Moen, mest kjend som man­nen bak iPub­lish har oppret­ta ein tum­blr-blogg der han sper på med bileter og tek­star han finn inspirerande. Kan­skje du finn noko der du også?

Kven kom fyrst; høna eller egget?

Gle­da over reklame er todelt. Det er dei som hatar det som pesten for­di det forstyrrar sundags­fil­men midt i det mest spanande par­ti­et. For andre, som meg, kan reklame vere ganske så vakkert og lat­ter­mildt. Hjå Ads of the World kan du blant anna finne ut kven som kom fyrst av høna eller egget.

Ikoner

Aldri ein fredag utan Noreg Rundt, iføl­gje NRK. Hjå meg er det alltid ikon­er på lur, slike som under:


2 svar til “Knask på ein fredag: Juli”

  1. Deilig knask!

    Denne legolis­erin­gen av film­plakater måtte jeg virke­lig trekke på smile­bån­det av. Inspir­erende var den òg. Favorit­ter: “I Am Lego” og “The Terminal”. ;)

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg.

Denne nettstaden brukar Akismet for å redusere søppelpost. Lær korleis kommentarane dine vert handsama.

%d bloggers like this: