Ein ny start — på mange måtar

Eg har lenge lurt på om eg skulle skifte ut designet på bloggen min. Som regel går det myk­je tid på å prøve å finne det rette uttrykket, og som oftast går det meste i boss­byt­ta før det har sett dagens lys. Designet du ser no vart eit unnatak på alle måtar. Det vart satt saman i løpet av eit par korte, men effek­tive dagar foran PC-en. Utkast 12 av ver­sjon 10 av the unborn chikken er ein realitet!

Typografimanien tek overhand

Som ein tilheng­jar av god typografi skal eg gjere eit forsøk på å gjen­nom­føre det på mi eiga side. Eg star­tar difor med blanke ark og tilnær­ma ingen grafiske ele­menter i designet mitt. Om det feil­er eller vert ein suk­sess er det nok ingen som veit. Det som er sikkert er at det er mange grep som må til for å få den nær per­fekt. Heilt per­fekt får per­fek­sjon­is­ter som meg det aldri…

Dette eit eit alt­så eit pros­jekt som ikkje er heilt fer­dig. På lik lin­je som det Mia Holte har gåande på si side, skal bloggen og designet stadig utvikle seg frå dag til dag. Gjerne til noko betre, sjølvsagt. Til dette treng eg abso­lutt di tilbakemeld­ing, så skyt ut i kom­men­tar­fel­tet under!

Fokus på betre og fleirspråkleg innhald

Ikkje det at eg sjølv mein­er eg skriv dår­leg, men eg skal prøve å tileigne meg eit betre nynorsk språk og fokusere kraftig på tek­stane eg skriv. Eg skyt meg sikker sjølv i foten ved å seie det, men litt må eg jo klare å yte!

Eg ser også at det er ein høgare andel av ikkje-norskle­sande men­nesker som vit­jar bloggen min. Dette kan eg ikkje berre la gå hus for­bi. Majoriteten der ute er jo frå andre land enn vesle Noreg. Min kunnskap om engel­sk strekk seg ikkje alt­for langt, så eg ar val­gt å berre opp­sum­mere kort kvart inn­legg på dette litt meir inter­nasjonale språket. Håpet er at dette kan­skje kan trekke fleire besøk­jande frå andre delar av verda!

Det er ikkje alle sak­er som er opp­sum­mert på engel­sk endå, men det kjem plutseleg!

«Pappa, pappa! Eg er ferdiiig!»

Eg har vorten pap­pa for fyrste gong, og frasen over kjem nok sikkert fort­are enn eg anar. At eg har vorten pap­pa betyr nok meir fokus på fam­i­lien i den næraste tida. Dette får meg kan­skje til å sjå annleis på ting, og det kan gjen­speile det eg skriv om her på bloggen min. Eg skal ikkje slutte å skrive om typografi, grafisk design og det som er aktuelt innan design på vev, men du skal ikkje sjå vekk i frå at det eg skriv om kan innehalde ganske klare prefer­ansar til pap­parollen. Eg ber på føre­hand om orsak for dette.

Dot­ter mi, Oline, kom til ver­da 24. juni 2010, tre måned­er for tid­leg. Ho var ikkje store jen­ta, berre 35 cm lang og vog 810 gram. Til tross for den min­i­male stor­leiken er ho sterk som ein okse og veks stadig! Følg gjerne med på bloggen til kona mi og meg for opp­da­teringar på denne fronten!

Sluttord

Som nem­nt er både bloggen og designet i stadig utvikling, og set pris på alle tilbakemeldin­gane eg kan få! Ha ein fortr­e­f­fe­leg dag vidare.

By Espen Morten Kvalheim

Ein liten kar frå sommarøya Stord som likar det meste innan design, typografi og det som rørar seg på nettet. Nynorsk er min ven!

9 comments

  1. Wow. Det ble herlig.

    Trenger ikke akku­rat liste opp alt jeg lik­er – det er ganske mye (og jeg har jo for­t­alt deg en del “offline”). Men en liten detalj; i “hov­ud­post” på for­si­den bruk­er du text-shad­ow. Dette er et sabla bra eksem­pel på hvor­dan det skal brukes rik­tig, etter min mening, i disse tider hvor alle fråtser uhem­met i text-shadow.

    Gled­er meg til fortsettelsen. :)

  2. På én måte er det jo gre­it at det er del­ingsikon­er i samme stil – f.eks. fra et ikon­sett à la “Handy­cons” (ikke at de forøvrig er noe som pass­er i din design).

    Skjønt, på en annen side har jo både Face­book og Twit­ter fått egne but­tons – som selvsagt kan tilpass­es litt – og jeg har på følelsen at disse er mer attrak­tive … men gudene vet. ;)

  3. Har allereie dei to på plakat­en, men er det fleire eg bør ha med som del­ingsmoglegheit? Job­bar med ein lekrare kom­men­tar-ting som kan­skje kan spif­fast opp med andre fif­fige løysin­gar skjøn­ner du…

Leave a comment

Epostadressa di blir ikkje synleg. Påkravde felt er merka *

Denne nettstaden brukar Akismet for å redusere søppelpost. Lær korleis kommentarane dine vert handsama.