Font Bureau: Webtype


Web­type er, på lik lin­je med Type­kit og Google Font Direc­to­ry, ei ten­este for å nytte skrifter på veven som du ikkje kan få til utan at brukaren sjølv har den aktuelle skrif­ta installert på sin data­maskin. Bak dette nye pros­jek­tet, lansert 17. august, står Font Bureau saman med Ascen­der Corp.

Alt godt i livet er gratis, eller?

Både Web­type og Type­kit er til ei viss grad ei ten­este man må betale for å få full tilgo­ng til alle skriftene i deira bib­liotek. Den største forskjellen mel­lom desse to er at Web­type er basert på pris per besøk­jande eller utifrå bånd­brei­d­da du har på nettstaden din.

Ein av forde­lane som vert trekt fram er at det er mog­leg å bla gjen­nom kat­e­go­ri­ar basert på stor­leiken dei skal nyt­tast i. Bla deg gjen­nom kat­a­lo­gen deira for å sjå dette i praksis.

Men…?

Det er ikkje noko sær­leg å utset­je på denne ten­es­ta, den virk­er enkel og grei i bruk: Du finn den skrif­ta du ynskjer å nytte, legg den i han­dlekur­ven og definer­er kva for side/prosjekt den skal nyt­tast på. Du får ein liten kodesnutt du skal leg­gje inn, og voilà så har nettstaden din fått nytt ansikt.

Det er også full støtte for skriftene på f.eks. iPhone eller iPad for dei som måtte lure på det.

Anbefalt?

Prin­sip­pa for alle desse tre typane eg har nem­nt over er i utgongspunk­tet likt. Det er utval­get som ski­jler dei i det store og det heile — og det du ynskjer å betale for. Om du føler Google Font Direc­to­ry ikkje klarar å dekkje ditt behov er det abso­lutt verdt eit forsøk eller tre. Som i butikken på hjør­na har du her 30-dagars full retur­rett — eller prøvepe­ri­ode om du vil øyde­leg­gje ordspelet…


2 svar til “Font Bureau: Webtype”

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg.

Denne nettstaden brukar Akismet for å redusere søppelpost. Lær korleis kommentarane dine vert handsama.

%d bloggers like this: