Knask på ein fredag: August


You are the CSS to my HTML

Web­de­sign­er Depot har sam­la ei heil røys, eller 25 om du vil,  med t‑skjorter der motivet er ret­ta mot oss des­ig­narar og utviklarar. Med påskrifter som “You are the CSS to my HTML” og “Will kern for food” er dette plagg eg lett kunne kjøpt og gått rundt i.

Inspirasjonskilda

Con­voy er eit vakkert syn for augo med ein av dei mest fan­tastiske sam­lin­gar av motiv frå ting me omg­jer oss dag­leg. Alt frå inter­iør til portret­ter og klede. Etter å ha bladd meg gjen­nom den evig lange inspi­rasjon­skil­da av ein blogg, sit eg att med tanken: «Sånn vil eg også ha det!» Ikkje la denne gå hus for­bi om du treng nokon nye tips til heimen. Tog du an?

The Hunch

Ras­mus Ander­s­son har vis­st­nok følel­sar for ting. Den leiande designeren av Spo­ti­fy skal straks over dammen for å videutvikle Face­book — ein nettstad eg med sikker­heit kan seie inneheld mange følel­sar, og det pas­sar jo fint! Eg falt for denne nettstaden på mange nivå. Først og framst er den typografisk lekker, rein og over­sik­te­leg. Fine far­gar har den også. For det andre er den ganske lik mi. Om det er bra eller dår­leg får du avgjere…

Mr. W.

Dette er ein av dei betre rekla­mane eg har sett på lenge. Eg må vel leg­gje til at eg ikkje har sett reklamer på ei stund sånn generelt sett, men denne er verdt å kikke på. Fin!

Vart videoen over for keisam, eller du vil ha ein liten pause i tit­tin­ga? Her er eit tips:

Open a Youtube video, pause it and hold the left arrow key for 5 sec­onds. Play snake.
Pira­ja

Wing Cheng

Wing Cheng er ein ned­er­len­der på 22 år som ser ut til å kunne sine sak­er. I alle fall om me skal tolke det utifrå den lekre heimesida/portelføja hans. Her kan du finne alt frå illus­trasjonar til net­tløysin­gar og grafisk design.

Inception — på LEGO-måten…

LEGO er ein fin oppfinning. Eg nem­nte eit par i førre knask, men dets geniale enkel­heit kan du sjå att i mange fleire kreative samaset­ningar rundt på net­tet. For dei som har sett fil­men Incep­tion (eg er vel ein av dei få som ikkje har sett den) kjen­ner du vel kan­skje att sce­na i biletet over. Pro­found What­ev­er og Ochre Jel­ly er to Flickr-brukere som nyt­tar ein del meir tid enn dei fleste på å gjen­skape ting i akku­rat LEGO, blant anna forskjel­lige scener frå denne fil­men.

Ikoner


Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg.

Denne nettstaden brukar Akismet for å redusere søppelpost. Lær korleis kommentarane dine vert handsama.

%d bloggers like this: