La oss eksperimentere litt

Chrome er kan­skje den net­tle­saren som støt­tar den nye stan­dar­d­en meir eller min­dre fullt ut, og på denne nettstaden kan du sjå eksem­pler på kor langt man kan gå når man utviklar ei nett­side med stan­daris­ert HTML5 og CSS3-kode — og med god hjelp frå fif­fige JavaScript-snuttar…

The Wilderness Downtown

Eit pros­jekt som fan­ga augo mine her var The Wilder­ness Down­town. Dette er ein inter­ak­tiv film av Chris Milk som dreg nytte av stan­dar­d­en for å vise video og grafiske ele­ment på ein heilt ny måte, og som gjer opplevin­ga ful­lkomen med eit per­son­leg preg.

Du vert først beden om å skrive inn gatead­res­sa der du vaks opp (noko som fun­ger­er dår­leg om du ikkje bur i dei største byane her til lands) før du star­tar videoen. Grun­nen til at du må skrive inn denne er for at nettsi­da skal kunne hente infor­masjon frå Google Streetwiev til å skape ein meir per­son­leg og heilt unik visning.

Eg skal ikkje avs­løre akku­rat kva som skjer, men saman med musikken til Arcade Fire sin We Used To Wait er dette ein musikkvideo langt frå det som er daglegdags. Vel og merke må du ha Chrome installert på mask­i­na di, samt ha ein større skjerm enn min 14″ bærbare…

By Espen Morten Kvalheim

Ein liten kar frå sommarøya Stord som likar det meste innan design, typografi og det som rørar seg på nettet. Nynorsk er min ven!