Stikkord: CSS3

 • Ta ein flytur gjennom nettlesaren din

  Har du lyst å fly gjen­nom Europa, men har ikkje råd? Fortvil ikkje. Fly­sel­skapet Swiss har laga ei nett­side som tek deg med på ei reise gjen­nom deira verd. Eg er ikkje heilt i skyene når det gjeld sider som gjer ting utan at du veit kva net­tle­saren vil gjera for deg, men denne var […]

 • Knask på ein fredag: April

  Er du som meg, har den siste tida gått i tal — opp, ned og i mente — i samband med innleveringa av den alltid så spennande sjølvmeldinga. Uanskvett om du har klart å levere den eller ikkje, her er skattefri knask...

 • Set skuggen i skuggen

  I dag har ein uendeleg mange moglege løysingar på å løfte eit design. Eit element som er nytta både på trykk og på skjerm, ofte på litt av den grelle måten, er skuggeleggjing. I dag skal eg vise litt metodar for å skape ein meir eller mindre perfekt skugge...

 • La oss eksperimentere litt

  Bruken av HTML5 og CSS3 er på kraftig inntog i den digitale verda. Desse nye kodespråka opnar for stadig nye opplevingar via nettlesaren — særleg om du har ein som støttar standarden fullt ut. Hjå Chrome Experiments vert dette teke så langt det er mogleg.