Knask på ein fredag: April


Månaden for gode idear, spen­nande nyvin­ningar og knekking av både påskenøt­ter og tal er straks over. Nok ein gong glim­tar eg til med ein kom­primert utgåve at knas­ket, men det får heller gå for denne gong også — eg tenkjer at du heller får nyte fin­vêret raskare på den måten…

Eit bilete seier meir enn tusen ord

The Noun Project er eit pros­jekt som skal hjelpe folk frå forskjel­lige kul­tur­ar og land til å finne eit felles uttrykk (eller ikon i dette til­fel­let) for daglegdagse ting og aktivite­tar. Enkelt, gratis og skoi! Sida finst fak­tisk også i norsk språkdrakt!

Til ære for bling-bling

Hjå Chromeog­ra­phy kan du mim­re om svunne tider innan dekor i skin­nande blank met­all. Det kan vere orna­menter, logoar og logo­ty­pografi frå både bilar og kjøkken­mask­i­nar — og helst eldre utgåver av desse.

Yatsy!

Glad i Yat­sy og kunne tenkt deg å ha sett kor­leis Twit­ter-avataren din tek seg ut som farg­erike terningar? Då er du nok ein av få, men Dice Painter er artig tids­for­driv på ein fredag likevel…

Den mindre vakre sida av CSS3 Box Shadow…

CSS3 (meir info her) er over oss og den nye stan­dar­d­en bug­nar over av fif­fige meto­dar for å vise nettstad­er. Ein klasse som du kan nytte er den du kan skape skugge­ef­fek­tar med. Eg har nem­nt ein enkel (og kan­skje den mest nyt­ta) metode i eit tidle­gare inn­legg, men Doug Avery har teke det nokre hakk vidare. Han har pre­sen­tert 39 idi­o­tiske (sjølv om eg mein­er nokre av dei er fine å sjå på) måtar å nytte denne klassen på. Ver merk­sam på at desse vis­er best i Chrome!

Få innhaldet over bretten!

Dette er eit utsagn som er kjent frå mag­a­sin og avisver­da, der det vik­tig­ste stof­fet måtte kome over bret­ten for å få meir merk­semd om saka. Rart nok har mange teke med seg denne tankegongen inn i design for nett. Er du ein av dei, bør du sjekke ut denne klare meldin­ga om akku­rat det

Pass på å brette deg ut i sola for jevnare sol­brun farge. God helg!


Eitt svar til “Knask på ein fredag: April”

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg.

Denne nettstaden brukar Akismet for å redusere søppelpost. Lær korleis kommentarane dine vert handsama.

%d bloggers like this: