Knask på ein fredag: April

Månaden for gode idear, spen­nande nyvin­ningar og knekking av både påskenøt­ter og tal er straks over. Nok ein gong glim­tar eg til med ein kom­primert utgåve at knas­ket, men det får heller gå for denne gong også — eg tenkjer at du heller får nyte fin­vêret raskare på den måten…

Eit bilete seier meir enn tusen ord

The Noun Project er eit pros­jekt som skal hjelpe folk frå forskjel­lige kul­tur­ar og land til å finne eit felles uttrykk (eller ikon i dette til­fel­let) for daglegdagse ting og aktivite­tar. Enkelt, gratis og skoi! Sida finst fak­tisk også i norsk språkdrakt!

Til ære for bling-bling

Hjå Chromeog­ra­phy kan du mim­re om svunne tider innan dekor i skin­nande blank met­all. Det kan vere orna­menter, logoar og logo­ty­pografi frå både bilar og kjøkken­mask­i­nar — og helst eldre utgåver av desse.

Yatsy!

Glad i Yat­sy og kunne tenkt deg å ha sett kor­leis Twit­ter-avataren din tek seg ut som farg­erike terningar? Då er du nok ein av få, men Dice Painter er artig tids­for­driv på ein fredag likevel…

Den mindre vakre sida av CSS3 Box Shadow…

CSS3 (meir info her) er over oss og den nye stan­dar­d­en bug­nar over av fif­fige meto­dar for å vise nettstad­er. Ein klasse som du kan nytte er den du kan skape skugge­ef­fek­tar med. Eg har nem­nt ein enkel (og kan­skje den mest nyt­ta) metode i eit tidle­gare inn­legg, men Doug Avery har teke det nokre hakk vidare. Han har pre­sen­tert 39 idi­o­tiske (sjølv om eg mein­er nokre av dei er fine å sjå på) måtar å nytte denne klassen på. Ver merk­sam på at desse vis­er best i Chrome!

Få innhaldet over bretten!

Dette er eit utsagn som er kjent frå mag­a­sin og avisver­da, der det vik­tig­ste stof­fet måtte kome over bret­ten for å få meir merk­semd om saka. Rart nok har mange teke med seg denne tankegongen inn i design for nett. Er du ein av dei, bør du sjekke ut denne klare meldin­ga om akku­rat det

Pass på å brette deg ut i sola for jevnare sol­brun farge. God helg!

By Espen Morten Kvalheim

Ein liten kar frå sommarøya Stord som likar det meste innan design, typografi og det som rørar seg på nettet. Nynorsk er min ven!

1 comment

Leave a comment

Epostadressa di blir ikkje synleg. Påkravde felt er merka *

Denne nettstaden brukar Akismet for å redusere søppelpost. Lær korleis kommentarane dine vert handsama.