Ta deg tid

Det nær­mar seg nokre her­lege frida­gar no i pås­ka og vêrmeldin­ga ser ikkje så aller verst ut den heller. Uan­skvett om du endar opp med å ta ferien på fjel­let eller på sjøen, er det vik­tig å ta seg tid. Tid til dei som betyr noko.

Prompøst

At eg er ein ihuga typografil er ikkje vanske­leg å merke. For dei som kjen­ner meg har eg alltid els­ka å høyre på musikk — nesten uan­skvett kor eg befinn meg. Det ingen har hatt nyss om, er at eg i dag debuter­ar som artist sjølv!

Ein ny start — på mange måtar

Eg har lenge lurt på om eg skulle skifte ut designet på bloggen min. Som regel går det myk­je tid på å prøve å finne det rette uttrykket, og som regel går det meste i boss­byt­ta før det har sett dagens lys. Designet du ser no vart eit unnatak på alle måtar. Det vart satt saman i løpet av eit par korte, men effek­tive dagar foran PC-en. Utkast 12 av ver­sjon 10 av the unborn chikken er ein realitet!