Categories
Datateknologi Fotografi Grafikk/design iPhone/mobil

Knask på ein fredag: Desember

Jule­mat­en er fordelt i alle magere­gionar og du er straks klar for å tel­je ned til den nye året. Men kva er vel betre enn å kunne avs­lutte året som har gått med dig­i­talt knask på ein fredag?

Categories
Skrifter/typografi Video/film

Kva i Helvetica er det?

Ingent­ing slår typografi på trykk, men der­som du set bok­stavar og ord i beveg­else kan det opp­stå magi. Bak luka i dag kan du sjå ei av ver­das mest kjente skrift­fa­mil­iar danse på skjer­men!