Categories
Skrifter/typografi Video/film

Kva i Helvetica er det?

Ingent­ing slår typografi på trykk, men der­som du set bok­stavar og ord i beveg­else kan det opp­stå magi. Bak luka i dag kan du sjå ei av ver­das mest kjente skrift­fa­mil­iar danse på skjer­men!

Categories
iPhone/mobil Skrifter/typografi

Originalen versus kopien

Lyst å bevise at du kan din typografi? Bak luka for dagen pre­sen­ter­er eg i dag ein fif­fig liten sak der tanken er å teste seg sjølv i kunnskapen om dei to største fien­dane innan typografien…

Categories
Skrifter/typografi

Har val av skrift noko å bety?

For å skape ein reak­sjon på ei forteljing trengs ei god his­to­rie. For at denne his­to­ria skal kunne lesast og formid­last til flest (og best) mog­leg bør den pre­sen­terast med ei skrift som uttrykker det du vil få fram. Enklare er det ikkje — eller?

Categories
Grafikk/design Skrifter/typografi

Typografimania

Nokre elskar typografi meir enn andre. Eg plasser­ar meg glatt som ein av dei, og føler difor at eg må dele denne fan­tastiske oppfinninga meg deg. Det eg pre­sen­ter­ar i dag er blant anna artik­lar, gratis skrifter og fif­fige his­to­ri­ar om typografi i forskjel­lige utgåver.