Typografimania


Nokre elskar typografi meir enn andre. Eg plasser­ar meg glatt som ein av dei, og føler difor at eg må dele denne fan­tastiske oppfinninga meg deg. Det eg pre­sen­ter­ar i dag er blant anna artik­lar, gratis skrifter og fif­fige his­to­ri­ar om typografi i forskjel­lige utgåver.

Handskrivne delikatesser

Trip­wire Mag­a­zine har vore så snille og skrive eit godt inn­legg om bruk av hand­skrivne skrifter i design. Denne type skrifter gjer designet meir per­son­leg, og man føler at man kan­skje er meir velkom­men til å besøk­je nettstaden eller arrange­mentet (om man bruk­er det på f.eks ein plakat). I til­legg har dei lista opp 70 fan­tastiske skriveskrifter som du kan laste ned.

Sidan mi eiga hand­skrift ikkje er med i lista, kan du alltid laste den ned her.

Er det rart me elsker Helvetica?

Om du er like opp­tatt av typografi som meg, del­er du sikkert gle­da over Hel­veti­ca som skrift­snitt. Skrif­ta, utskåre i 1957, finn du over­alt i logoar, pro­duk­ter, plakatar og myk­je anna utan å stikke seg sær­leg fram. Desizn tech har funne fram 45 plakater som bruk­er sjølve skrif­ta til å hylle seg sjølv. Om du ikkje har sett den endå kan eg også anbe­fale fil­men om Hel­veti­ca:

Lese endå meir om denne skrif­ta? Då har Web­de­sign­er Depot ein grei artikkel å vise deg!

Typografigeek og vevdesigner?

Om du kan seie ja til begge ovan­nem­nte er denne opp­sum­meringa til Trip­wire Mag­a­zine (dei har myk­je bra, I may add) noko for deg. Dei har nem­leg sam­la over 75 ressur­sar for deg, alt frå skrift­gen­er­a­torar der du kan lage dine eigne skrifter til net­tbaserte forhandsvis­ninger av skrifter til bruk på nett. Ein­del av desse har eg allereie nem­nt i tidle­gare inn­legg, men man kan vel aldri få nok?

Valg av font til bruk på nett

Når me er inne på vevde­sign, kan eg nemne at User Agent Man, eller Zoltan Hawry­luk som han eigent­leg heit­er, har skrive eit par artik­lar (her er fak­tisk ein til) om og bruk av font-face i vevde­sign. Grei lesning!

Få teksten til å snakke

MyInkBlog har også lyst å ta del i snakket om skrifter på nett. Dei dreg den såpass langt at dei skal få typografien til å snakke med deg. Nys­g­jer­rig? Stikk innom bloggen og les om magien her!

Eldst på typografistamma…

Litt ordleik der, men det pas­sar vel når man skal intro­dusere nettsi­da Wood­typer, ei side som er dedik­ert til skrift­typer satt i treverk. Det er jo frå Guten­bergs tre­set­teri vår tids dig­i­tale skrift­ty­par slek­tar frå, så det er kjekt å sjå at nokon tek vare på denne tradis­jo­nen og ikkje lar den gå i gløymeboka!

tÿpøgrafika

Erik Brandt verkar som ein ganske så kreativt type. Det kan vere grun­nen til at han ikkje berre driv bloggen og fore­taket tÿpø­grafi­ka som vis­er myk­je av arbei­det hans (mest typografisk innhald), men også bloggen Geo­t­y­pografi­ka der han pre­sen­ter­er myk­je snacks for augo. I til­legg under­vis­er han i visuell kom­mu­nikasjon. Om ikkje eg er heilt ute å køyre på min ung­domsskule-tysk så driv han også å bak­er, men eg kan ta feil.

Gratis skrifter er jo alltid ein slager!

Type Togeth­er er så gavmilde at dei for tida tilbyr den flotte skrif­ta Adelle Bold / Ital­ic heilt gratis. Du må rett nok reg­istrere deg på sida, men det skal jo ikkje vere store hin­drin­gen med tanke på kva du kan få her. Usikker på kor lenge dei er snille, så her bør du kan­skje vere snart ute!

Har du ikkje fått nok?

Eg kunne sikkert ha skrive eit ganske så myk­je lengre inn­legg om typografi, men klok­ka på veg­gen har diverre ikkje ein pausek­napp. Om du fort­satt er i typografi­modus og ikkje heilt vil ut av den endå, råder eg deg til å sjekke ut lista over typografinettstad­er hjå Inspired Mag­a­zine. Enjoy!


Eitt svar til “Typografimania”

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg.

Denne nettstaden brukar Akismet for å redusere søppelpost. Lær korleis kommentarane dine vert handsama.

%d bloggers like this: