Knask på ein fredag: Januar

Det virkar for meg som om jan­u­ar har gått ulide­leg seint, men det kan ha vore at eg pub­lis­erte ein ny sak bor­ti­mot kvar einaste dag i desem­ber… Uan­skvett, det er fredag og eg skal nok ein­gong ser­vere deg nye knask  siste fredag kvar måned dette året også! Corn­flakes anyone?

Som alltid star­tar eg med litt snop for augo, design­mes­sig sett. Det er ikkje myk­je, men det er det eg har klart å fange opp og sett i løpet av ein ganske så hek­tisk januar.

Letterheady

Denne bloggen er dedik­ert til å vise deg noko så enkelt som bre­vark i forskjel­lige utførel­sar, nye som gam­le. Der­som du er meir inter­essert i innhaldet i brev kan eg og anbe­fala deg å besøke Let­ters of Note. Artige sider begge to!

Digital Podge

Eigent­leg veit eg ikkje heilt 100 % kva denne sida er til for, men utifrå design og det eg har fått med meg av innhald, er Dig­i­tal Podge eit slags refer­at frå ei årleg tilstel­ning basert på dig­i­tal sta­tis­tikk. Eller noko slikt. For augo mine er det uan­skvett eit gjenom­ført og her­leg design!

Kjeft’a

Kjeft a! er ein norsk design­blogg. Kva den inneheld fork­lar­er dei enkelt, gre­itt og kan­skje aller best sjølv på sida si:

Kall det gjerne bloggens svar på mel­lom­ro­ma­nen. Ikke akku­rat Umber­to Boc­cioni, men faen ikke helt Mar­i­anne Aulie heller. Kan­skje litt nærmere Keger enn Bates. Litt Honet, hvis du skjøn­ner. Ikke Carti­er-Bres­son, nærmere Jamel Shabazz. Mer Jar­musch enn Michael Mann. Du vet, en bland­ing av Waits, Crys­tal Cas­tles og gam­mal LL.Cool.J.
– Litt Berlin?
– Litt Berlin.

Wordboner Store

Pen­gar ska­par ikkje gled­er, det er det t‑skjorter som gjer. Word­bon­er Store selg t‑skjorter med store meiningar. Eller små. Alt etter kva for ei du kjøper.

Simon Collison

Simon Col­li­son si heime­side er eit funn: Her er alle mod­erne tekniske illus­trasjonar satt til side, og naturfaget er hipt att! Over­sik­ta over kva denne karen driv med (foruten å drikke te og spane på roll-upar) er bygd opp av bok­sar som ein plan­sje med forskjel­lige insektstypar.

Trondheimposters

Eg skreiv på knask for okto­ber om Oslo­posters, med spørsmål om når andre byar skulle kome etter. No har Trond­heim teke ini­tia­tivet og star­ta Trond­heim­posters. Stord eller Bergen lar vente på seg, men me sat­sar på at det kjem i løpet av kort tid…

Autofullføring på Google-vis

Er du også forun­dra over mange av søk­je­forsla­ga Google til tider kjem med? Du er tydlegvis ikkje åleine, skal me tru nettsi­da Auto­com­plete Me. Her er det nem­leg sam­la ein­del forslag som kan­skje ikkje heilt er det rette…

Ikoner/brusher

Aldri ein fredag utan… Ja, du veit kor­leis den går etterkvart:

Likar eg ikkje typografi lenger?

Svaret på det er: SJØLVSAGT! Har rett nok ikkje pub­lis­ert så myk­je typografi-relatert i dagens knask, men det er ein god grunn for det. Eg har nem­leg eit rel­a­tivt full­spekka inn­legg på plakat­en om akku­rat det temaet. Det vert pub­lis­ert plutseleg!

Ha ei strå­lande helg folkens!

By Espen Morten Kvalheim

Ein liten kar frå sommarøya Stord som likar det meste innan design, typografi og det som rørar seg på nettet. Nynorsk er min ven!

4 comments

  1. Dig­i­tal podge er lekker å se på, men jeg skjønte heller ikke helt hva det drei­de seg om. Men inspir­erende er den uansett! :D

    Elsker også designet til Simon Col­li­son, men desverre funker ikke sida i Opera. I hvert fall ikke hos meg.

    Uansett, blog­ginn­leggene dine er like saftig som alltid! Du har en av Norges beste blog­ger! Keep up the good work!

  2. Kjekt å høyre at inn­leg­ga mine er god lesning! Håper det vil falle i smak resten av året også, og sær­leg der­som eg byr­jar med knask kvar fredag.
    Job­ber med å finne ein ny måte å pre­sen­tere meg og mitt, og er alltid open for nye innspel til kor­leis eg kan videreutvikle nettsi­da mi!

Leave a comment

Epostadressa di blir ikkje synleg. Påkravde felt er merka *

Denne nettstaden brukar Akismet for å redusere søppelpost. Lær korleis kommentarane dine vert handsama.