Categories
Skrifter/typografi

Kva betyr typografien for deg?

Det ligg som oftast ein heil del arbeid og tankar bak valet av skrift­typen nyt­ta i alle trykksak­er — typografi er vik­ti­gare enn du kan­skje trur.

Arfa Mirza, skribent på Dzine Press, har skrive eit inn­legg der ho for­tel deg om kor vik­tig typografien eigent­leg er når man skal skape eit godt design. Etter innlei­in­ga om typografi skriv ho vidare om bruk av typografi i grafisk design og vevde­sign, samt eksem­pler på effek­ten av dår­leg typografi.

Ein artikkel verdt å bok­merke!