Lat manien ta overhand

På (omtrent) lik lin­je som mine knask på freda­gar har Abduzee­do ei spalte som baser­ar seg på typografisk innhald. Typog­ra­phy Mania tek for seg alt det vakre og vene som føl­gjer med når man tek eit par-ti bok­stavar og set det opp i ei skape­leg form. Nye dosar kjem kvar ons­dag (eller der ikring). I skri­vande stund har det vorten pub­lis­ert 57 «utgåver».

Abduzee­do har ellers ein god data­base på alt som omhand­lar design og anna inspirerande stoff.

By Espen Morten Kvalheim

Ein liten kar frå sommarøya Stord som likar det meste innan design, typografi og det som rørar seg på nettet. Nynorsk er min ven!