Categories
Skrifter/typografi

Lat manien ta overhand

Bak luke 14 finn du ei nett­side med ei spalte som kjem med typografik­nask, med innhald som tilsvarar heile min julekalen­der kvar veke — til saman!

På (omtrent) lik lin­je som mine knask på freda­gar har Abduzee­do ei spalte som baser­ar seg på typografisk innhald. Typog­ra­phy Mania tek for seg alt det vakre og vene som føl­gjer med når man tek eit par-ti bok­stavar og set det opp i ei skape­leg form. Nye dosar kjem kvar ons­dag (eller der ikring). I skri­vande stund har det vorten pub­lis­ert 57 «utgåver».

Abduzee­do har ellers ein god data­base på alt som omhand­lar design og anna inspirerande stoff.