Categories
Skrifter/typografi

345 486 nedlastingar

Det er i dag akku­rat seks år sidan eg reg­istr­erte meg på dafont.com for å dele skriftene mine. 345 486 ned­lastin­gar seinare er det på tide med ein liten sta­tu­sop­p­da­ter­ing…

Som du bør ha fått med deg ska­par eg skrift­ty­par. Det har ikkje vore så myk­je aktivitet på det fel­tet i det siste, men dei eg har ska­pa til no ligg klar til ned­last­ing på ei side kalla dafont.com. På denne sida finn du gratis skrifter til skikk og bruk.

Sist eg rap­porterte sta­tis­tikk frå denne sida var i 2007, og sidan den gong har skriftene vorte las­ta ned godt over 200 000 gongar — og har i dag enda opp på totalt 345 486 ned­lastin­gar. Den mest pop­ulære skrif­ta i 2007 var Par­al­lel­lo, med Asphyx­i­ate hakk i hæl. I dag er det sist­nem­nte som har teke pallplasseringa eit godt stykke over andreplassen. Om eg ikkje har nem­nt det før er det plan­lagt ei opp­da­ter­ing av Asphyx­i­ate i ei «Pro»-utgåve. Når det vert, er heller usikkert…

Sjekk ut alle skriftene eg har her eller på dafont.com!

Mens du ventar på noko nytt

Som nem­nt har det ikkje vore så myk­je aktivitet innan typografi, men for siste opp­da­ter­ing kan du sjekke ut skrift­pros­jek­tet mitt med arbei­d­stit­te­len «1956» på Dribb­ble her og her!