Knask på ein fredag: Februar


Maven Pro

Star­tar friskt med ein skrift­type eg har funne fram til deg. Denne kan du laste ned og nytte slik du vil — heilt gratis. Maven Pro er ele­gant og lekker å sjå på i til­legg til at den gjer arbei­det enkelt for deg om du vil lage eit mod­erne uttrykk i ditt design! Rek­nar med det er heilt i orden?

Comic Sans Criminal

Eg skriv såpass myk­je om Com­ic Sans her på nettsi­da mi at ein skulle tru eg elskar skrif­ta. For å vere heilt ærleg er det eit snev av sannheit i akku­rat det; Eg elskar å mis­like sterkt denne skrift­typen. Er du ein av dei som nyt­tar skrif­ta til noko anna enn i skriv ret­ta mot barn? Ja, då er det ein viss fare for at du er ein Com­ic Sans-krim­inell. Fortvil ikkje, red­ninga er her!

Fin skit

Design, reklame og kom­mu­nikasjon generelt kan alle vere uimot­ståe­leg vakkert eller rett og slett drit du helst ikkje ville lete augo sjå. Nettstaden Pr*tty Sh*tty har teke ein frå kva kat­e­gori og pre­sen­tert dei til alles spott og spe — eller for å saman­likne kva som funker og ikkje. Artig greie, eigentleg.

Effektivitet, effektivitet, effektivitet!

Det finst sikkert nokre der ute som er i same båt som meg når det kjem til hår­mengde og må halde tritt med denne ved hjelp av bar­ber­maskin, høv­el eller anna fikst utstyr rel­a­tivt ofte. I til­legg til at dette også tek ein­del tid vert det alltid myk­je rot og hår­reisande restar etter prosedyren. No ser det imi­dler­tid ut som om at løysin­ga er her! Sjekk ut videoen over for den effek­tive nyvinninga!

Plan­e­tane våre

Nokon gong lurt på kor­leis dei andre plan­e­tane i sol­sys­temet vårt hadde sett ut frå jor­da om dei hadde vore på same avs­tand som månen er frå vår frodi­ge plan­et? Det har ikkje eg, men det var særs artig å sjå det i videoen over likev­el! Ganske feng­jande, faktisk.

Ikon og slikt

Eg såg at eg nem­nte i førre knask at eg kan­skje skulle pre­sen­tere ikon­er og slikt i den påføl­g­jande veka. Eg meinte sjølvsagt månad… No er det fak­tisk neste månad og eg held oppe tradis­jo­nen med ikon­er — og noko attåt.

Krukka utan botn

Icon Jar er eit pros­jekt der du kan kjøpe eit sett med ikon for $25 og få abso­lutt alle nye ikon­er i pak­ka ettersendt når dei er klar — utan ekstra kostnad!

Huset med dei rare knappane i

Kva med å sam­le alle typar knap­par funne på net­tet på ein plass? Det var ein god idé meinte Jason Long, og oppret­ta likegodt eit muse­um med pre­sen­tasjonar av net­tk­nap­par funne hist og pist. Finfint!

LEGO-kanji

Sidan eg også har star­ta ein aldri så liten tradis­jon på å vise LEGO i ein eller annan form, så må eg berre få vise deg dette fotoal­bumet på Flickr før me tek helg.

Folk er fine, og no er det helg!

 


2 svar til “Knask på ein fredag: Februar”

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg.

Denne nettstaden brukar Akismet for å redusere søppelpost. Lær korleis kommentarane dine vert handsama.

%d bloggers like this: