Categories
Musikk

The Sound of Music

Det er ikkje alltid det hjelper med heilt stille kon­tor når ein skal vere kreativ. Av og til ein ha noko i øyro for å akti­vere den kreative delen av hjer­nen. Høyr­er du på Spo­ti­fy? Då vil eg gjerne høyre kva musikk som inspir­erer deg!

Spo­ti­fy har ein røys med låtar du kan lytte på gratis (dog tungt reklame­basert), og er for mange vorten eit must i deira dig­i­tale kvardag — inklud­ert under­teik­na. I likheit med iTunes er det mog­leg for deg å opprette spelelis­ter der du kan sam­le alle per­lene i gruppe, til dømes alle rocke­balad­er i ei mappe og all pop-en i ei anna. I til­legg er det ein funksjon (col­lab­o­ra­tive playlists) som gjer at ein kan dele desse med andre du mein­er har behov for, eller kan­skje berre lyst på nye innspel til musikkho­rison­ten. Den har eg nyt­ta meg av, og teng no di hjelp til å utvikle den! Last inn denne spelelista og legg til dine inspi­rasjon­skjelder eller favorit­tar! På føre­hand bukkar eg fint og seier takk!

Kan­skje du også finn denne lista nyt­tig og oppda­gar ny god musikk? I same sleng kan eg sleng­je på eit tips til deg på dei aller fleste snarve­g­ane som finst i pro­gram­met…