Scrabble for den typofile

Scrab­ble-bok­sen er eit fint skue!

Er du glad i brettspel og krys­sord, har du nok høyrt om Scrab­ble. Ord­spelet der du skal set­je saman ord og få poeng for å nytte flest mog­leg bok­stavar med høgast ver­di. Om du i til­legg er glad i typografi har eg i dag funne fram til pros­jek­tet som kan få den mest ser­iøse typofile der ute til å sik­le langt nedover brys­tet; Andrew Capen­er har nem­leg laga pro­to­typen av ein særs typografisk utgåve av Scrab­ble.

Mmmm, bok­stavar!

Som sagt er dette diverre berre eit pros­jekt som har enda opp i ein pro­to­type, men om du, som eg, set deg opp på lista over inter­esserte kan det nok hende at dette kan sjå dagens lys heime i di eiga stove!

Les meir om pros­jek­tet og sjå fleire bileter her!

By Espen Morten Kvalheim

Ein liten kar frå sommarøya Stord som likar det meste innan design, typografi og det som rørar seg på nettet. Nynorsk er min ven!