WordPress: Rock on!

Wordpress Rockstar

Om du er ein av dei som sit på gutte-/jen­terom­met og ikkje heilt får til dette med å få imple­mentere ditt nye og fan­tastiske design inn i Word­Press, har eg funne boka som kan­skje kan løyse dine utfordringar.

Eg har fått ein­del føre­spur­nad­er om kor­leis eg lager designet mitt, og kor­leis eg får det til å funke så bra med Word­Press. Eg har tidle­gare svart så godt eg kunne, og hen­vist dei vidare til Word­Press si eiga side for nybyr­jarar. No har eg der­i­mot funne ei bok som fork­larar i detalj kor­leis man skal kome fram til eit godt resultat.

Boka Rock­star Word­Press Design­er er eigna for alle som kan, og ikkje kan, noko sær­leg om PHP og HTML, men som gjerne vil få eit vel­fungerande tema opp og gå. Boka guider deg gjen­nom kor­leis du set opp tre temaer: Ein blogg, ein porte­føl­je og ei generell side med meny­er og under­meny­er. Saman med boka får du også CSS, HTML, Word­Press PHP og Pho­to­shop-fil­er til bruk i desse veiledningane.

By Espen Morten Kvalheim

Ein liten kar frå sommarøya Stord som likar det meste innan design, typografi og det som rørar seg på nettet. Nynorsk er min ven!