Siste nytt frå Hentesveisforbundet


Combover-puppy

For dei av dykk som kjen­ner meg, veit at eg elskar å hate hen­tesveis. Eg har sjølv eit godt påbyr­ja anlegg for å få denne fan­tastisk stygge hårsveisen, men vel  å halde meg eit godt stykke unna likev­el. Men ikkje tru at eg ikkje likar å finne nyt­tig og unyt­tig infor­masjon om emnet av den grunn…

Tvert om. For det finst myk­je stoff om emnet, og det er vanske­leg å begrense seg når man har ein slik hen­given­heit for hen­tesveisen. Dog, eg skal fat­te meg i korheit og berre pre­sen­tere få, men vik­tige momenter i hår­frisyrens fan­tastiske historie.

Patentert i 1977

Don­ald og Frank J. Smith fant ut i 1977 at dei likegodt skulle paten­tere dette med å dan­dere håret på ein spe­siell måte. Paten­tet kan sjåast her. Ikkje verst.

Comb Over: The Movie

Man kan leg­gje ut i det lange og breie om kor bra eller dår­leg pro­gramtil­bodet til NRK har vore, og er, men eit av mine beste NRK-augnablink hendte 12. august 2006. Fak­ta på lau­rdag sendte denne dagen etter mi mein­ing ein av dei beste doku­men­tarane som har vorten vist på norsk tele­visjon. Doku­mentaren sitt mål var å finne den ulti­mate hårsveisen blant folket i USA. Diverre finn eg ikkje denne fil­men att nokon stad. Dette er ein kvalitets­film som alle med eit meir eller min­dre syn­leg hår­tap bør ha i hyl­la si. Alt eg kan gjere, er å guide deg inn på desse sidene for meir utfyl­lande infor­masjon og eit par tjuvtittar:

Put some music on…

Sjølvsagt måtte jo eit band også opp­kalle seg etter denne min­dre motevennlege hårstilen. Ban­det Com­bover har eit par songar til ned­last­ing som kan­skje kan få deg til å tralle litt, eller kan­skje ta ein liten svin­gom på stuegolvet.

Ikkje fått nok?

Om du delar mi fryd over heilt hor­ri­ble hårsveis­ar, ja då kjem du til å leg­gje din elsk på Holy Tacos geniale foto­gal­leri fylt til ran­den av bileter av folk med meir eller min­dre jyse­lege hentesveisar.

Ikkje nøl med å leg­gje att lenkjer til bileter og videoar om emnet :D


Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg.

Denne nettstaden brukar Akismet for å redusere søppelpost. Lær korleis kommentarane dine vert handsama.

%d bloggers like this: