Welcome to Jumbo Hostel!


Jumbo Hostel

Ta ein utdan­ka jum­bo­jet, plassér det på ein pas­sande eige­dom, røsk ut alt innhold­et, sleng inn eit par sen­gar, sto­lar og ekstra veg­gar. Vips så har du ver­das første fly­hotell i ordets rette tyd­ning. Velkomen inn i Jum­bo Hostel!

OK, så bestemte eg meg for å vente til det kom opp i ALLE tenkelege net­tavis­er før eg pos­ta eit eige inn­legg om at dette hostel­let opn­er denne veka. Jo fleire, jo betre seier no eg.

Alt­så: Du skal ut og fly, men så går ikkje fly­et og du må betale over­nat­ting. Van­leg situ­asjon. Dette har no Oscar Diös gjort noko med. Han bestemte seg i 2007 for å ekspan­dere sin hotell og hostell-virk­somhet. Han tenk­te at eit bil­lig alter­na­tiv var å bygge eit hos­tel like ved den svenske hov­ud­fly­plassen. I utgongspunk­tet ein enkel affære, såframt planane går gjen­nom. Men det å komme på idéen å taue eit utdan­ka Boe­ing 747–200 fly til Arlan­da fly­plass for å innkvartere reisande, er jo ikkje akku­rat kvardagskost. 

Brudesuiten

Resul­tatet ser lovande ut, og frå i går av kunne man sove i ein av dei 25 rom­ma ombord. I til­legg har vel alle hostel/hotell med respekt for seg sjølv ei brudesuite. Dette fly­et, ret­telse, hostel­let er inget unntak. Heilt framme i fly­et, i cock­piten, finn du det einaste rom­met med eige bad, nem­leg brudesuit­en. Foruten lob­byen inneheld hostel­let spis­esal og eit konferanserom.


2 svar til “Welcome to Jumbo Hostel!”

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg.

Denne nettstaden brukar Akismet for å redusere søppelpost. Lær korleis kommentarane dine vert handsama.

%d bloggers like this: