Categories
Artfundige saker

Knask på ein fredag: Juli

Som­maren er over oss, og dei fleste er vekkreist på dagen, eller nyt sanden mel­lom tærne på stran­da. For alle dei andre som arbei­dar, eller som har regn piskande på stuevin­dau­go, har eg sam­la noko knask frå juli for å lette humøret!

Categories
Personleg

Oskeladden fekk si prinsesse!

Ja, då var eg ein gift mann. Eg er vorten ein ekte mann. Bryl­lau­pet me, eller rettare sagt Renate, har plan­lagt i over eit år, er no over­stått. Det har ikkje heilt gått opp for meg at eg er ein gift mann, men kjen­ner at det er det rette og det er ein her­leg følelse!

Categories
Artfundige saker

Welcome to Jumbo Hostel!

Ta ein utdan­ka jum­bo­jet, plassér det på ein pas­sande eige­dom, røsk ut alt innhold­et, sleng inn eit par sen­gar, sto­lar og ekstra veg­gar. Vips så har du ver­das første fly­hotell i ordets rette tyd­ning. Velkomen inn i Jum­bo Hos­tel!