Welcome to Jumbo Hostel!

Ta ein utdan­ka jum­bo­jet, plassér det på ein pas­sande eige­dom, røsk ut alt innhold­et, sleng inn eit par sen­gar, sto­lar og ekstra veg­gar. Vips så har du ver­das første fly­hotell i ordets rette tyd­ning. Velkomen inn i Jum­bo Hos­tel!