Categories
Datateknologi Grafikk/design Personleg

WordPress: Rock on!

Om du er ein av dei som sit på gutte-/jen­terom­met og ikkje heilt får til dette med å få imple­mentere ditt nye og fan­tastiske design inn i Word­press, har eg funne boka som kan­skje kan løyse dine utfor­dringar.