Som nem­nt i siste knas­ket er det fleire og fleire som nyt­tar respon­sivt design når dei lagar nettsider no til dags, men det er ikkje alle (meg inklud­ert) har tilgo­ng til alle typar medi­er for test­ing.

Dette har Tama Pugs­ley og Andy Hov­ey frå det New Zealandske byrået Springload gjort noko med. Dei har nem­leg vore så snille å lage ei nett­side som vis­er deg (nesten) pre­sist kor­leis din nettstad ser ut på dei respek­tive dippe­dut­tane: The Repon­si­na­tor.

Berre skriv inn adres­sa til sida du vil teste og vips så får du svaret på om sida er ein suk­sess eller fiasko i forsøket på å gjere den respon­siv…

NB: Eg rår deg til å lese gjen­nom denne sida for å få fullt utbytte av ten­es­ta. Lukke til!

Published by Espen Morten Kvalheim

Ein liten kar frå sommarøya Stord som likar det meste innan design, typografi og det som rørar seg på nettet. Nynorsk er min ven!

%d bloggers like this: