Categories
Artfundige saker Datateknologi Grafikk/design

Responsinatoren

Er du ein ihuga design­er av nettsider, men manglar utstyr som iPad, iPhone, Kin­dle og andre Android-baserte dippe­dut­tar for å teste ut om sida er respon­siv nok? Då har eg eit aldri så lite kort-i-ermet til deg!

Som nem­nt i siste knas­ket er det fleire og fleire som nyt­tar respon­sivt design når dei lagar nettsider no til dags, men det er ikkje alle (meg inklud­ert) har tilgo­ng til alle typar medi­er for test­ing.

Dette har Tama Pugs­ley og Andy Hov­ey frå det New Zealandske byrået Springload gjort noko med. Dei har nem­leg vore så snille å lage ei nett­side som vis­er deg (nesten) pre­sist kor­leis din nettstad ser ut på dei respek­tive dippe­dut­tane: The Repon­si­na­tor.

Berre skriv inn adres­sa til sida du vil teste og vips så får du svaret på om sida er ein suk­sess eller fiasko i forsøket på å gjere den respon­siv…

NB: Eg rår deg til å lese gjen­nom denne sida for å få fullt utbytte av ten­es­ta. Lukke til!