Kategori: Ymse

  • Min favoritt i høve 1. april

    I høve 1. april fann eg ein tekst som kanskje ALLE der ute burde tatt til seg i desse cyber-lureri-scam-tider.

  • Er du ein grafiske nørd?

    Eg har tidle­gare omta­la enkelte «nettspel» der du til dømes kan teste kor god du er til å jus­tere avs­tanden mel­lom teik­na i eit ord. No har det duk­ka opp ei side der du kan utfor­dre deg sjølv i mange fleire slike grafiske «nettspel»: Games for Designers Enjoy!