Categories
Artfundige saker Ymse

Min favoritt i høve 1. april

I høve 1. april fann eg ein tekst som kan­skje ALLE der ute burde tatt til seg i desse cyber-lureri-scam-tider.

Categories
Grafikk/design Skrifter/typografi Ymse

Er du ein grafiske nørd?

Eg har tidle­gare omta­la enkelte «nettspel» der du til dømes kan teste kor god du er til å jus­tere avs­tanden mel­lom teik­na i eit ord. No har det duk­ka opp ei side der du kan utfor­dre deg sjølv i mange fleire slike grafiske «nettspel»: Games for Design­ers Enjoy!