Meir enn bokstavar


Typography by Kasper

Eg er kan­skje seint ute med denne posten, i og med at mange av lenkjene har flo­r­ert på Twit­ter den siste tida. Eg føler, og håpar, likev­el at eg fort­satt kan nå den grup­pa som endå ikkje har fått med seg skrif­tas betyd­ning for oss men­neske. I dag skal eg vise deg nydelege eksem­pler på bruk av typografi. Og det på ein måndag.

53 gode eksempler på typografi

PSD­tuts+ har sam­la 53 eksem­pler på god bruk av typografi i design. Eit av eksem­pla kan du sjå i top­pen av dette inn­legget, noko ein danske ved namn Kasper har kreert. Ikkje det at det har noko betyd­ning, men han nyt­tar fak­tisk Win­dows XP for å skape desse kun­stver­ka. Kvi­for PSD­tuts+ (og eg) nem­n­er det er opp til lesaren å bedømme.

Typografi som sprengjer formatet

Sjekk ut resten av <a href=

Tit­te­len kan jo kan­skje høyres litt tåpe­leg ut, men det er jo det som er greia med 3D. Ting skal ut av det flate for­matet. Design­bloggen til Walid Wan­nous, Touchey, har ein god sam­ling av diverse 3D-design der typografi er ein vesent­leg faktor.

Teksteffektar i Photoshop

Sjekk òg ut Web Design Ledger si liste over gode typografiske effek­tar i Photoshop:

Kva har t‑skjorter med typografi å gjere?

Typetee

Er du ein/ei som meg og elskar tekst sånn på generelt grunnlag, eller ikkje likar å gå med t‑skjorte med Ole Brum-trykk? Min nye favoritt innan t‑skjorte design/butikk på nett er heretter Type­tees. Dette er ei ny grein på Thread­less-stam­ma. Har du endå ikkje høyrt om dei, er det jag­gu på tide eg fekk fin­geren ut og for­t­alde deg det. Bekla­gar den!

Når me likevel er inne på tekst…

PSD­tuts+ har også sam­la ein­del gode sitat som dekkjer emnet skrift og språk i design. Den første er ein av mine favorit­tar, mog­leg det har noko med mitt hugleik for kollektivtransport:

Art has to move you and design does not, unless it’s a good design for a bus.
David Hock­ney

Type design moves at the pace of the most con­ser­v­a­tive read­er. The good type-design­er there­fore real­izes that, for a new font to be suc­cess­ful, it has to be so good that only very few rec­og­nize its novelty.
Stan­ley Morrison


2 svar til “Meir enn bokstavar”

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg.

Denne nettstaden brukar Akismet for å redusere søppelpost. Lær korleis kommentarane dine vert handsama.

%d bloggers like this: