Pakningsdesign på sitt ypperste

Shatto Milk Company

Det finnes ein god del nettsider der ute som vis­er deg pakn­ings­de­sign. Etter å ha bladd meg gjen­nom eit par av dei, virkar det på meg som at The Dieline er den frem­ste av dei alle. Dei legg heller ikkje skjul på akku­rat det

På denne sida finn du nytt og eksep­sjonelt pakn­ings­de­sign i alle for­mer, far­gar og typografi. Den norske ølpro­dusen­ten Mack (ver­da nordle­gaste ølbryg­geri, i Trom­sø) er veldig god rep­re­sen­tert med deira forskjel­lige utgåver av ølflasker og ‑bok­sar (blant anna her, der, i var­men og i kulden).

Sida tek også for seg kreative pros­es­sar, der dei pre­sen­ter­ar ideane bak og veg­en mot det per­fek­te utseende. Du finn også ein eigen kat­e­gori der du kan bla deg gjen­nom før og etter bileter av pro­duk­ter. Verdt å få med seg!

Published by Espen Morten Kvalheim

Ein liten kar frå sommarøya Stord som likar det meste innan design, typografi og det som rørar seg på nettet. Nynorsk er min ven!

%d bloggers like this: