Noko for einkvar musikkelskar?

Først vil eg berre seie; Fyt­tikat­ten-og-grisen (og andre dyr som måtte passe inn i eit uhem­skt vilt jubel­rop)! Dette kjem til å ver­ta året over alle åra med tanke på kva Bergen den by har å til­by innan musikk-opplevin­gar i år.

Kent var fyrst ute i år, med kon­serten som vart helden i Grieghallen den 26. jan­u­ar. Skulle til å seie at Mag­net vart unnagjort fyrst, men den var jo fak­tisk 25. novem­ber I FJOR. Kvi­for eg i det heile nem­nte den er fort­satt eit mysterium…

Kaizers Orchestra Arenum, 29. februar

Var eg der? Nei. Burde eg vore der? Ja. Her var det tid og penger det stod på. Når det var ledi­ge bil­let­ter burde eg ha kjøpt men pri­or­iterte annleis. Men plut­se­leg var det utsol­gt. I følge media og dei eg kjen­ner som var det, var det eit show verdt å få med seg.

Teitur (og Helgi Jonsson) Garage, 7. mars

Denne var lenge ten­ta­tiv, i og med at eg den dagen hadde sagt meg vil­lig til å helde eit føre­drag på HSH på Stord, og bela­ga meg på å vere der heile hel­ga. Men om eg hadde lyst? Dumt spørsmål. Aldri vore på kon­sert med Teitur før, men det eg har høyrt virkar ganske så bra! At Hel­gi Jon­s­son, som tidle­gare var medlem av Sig­ur Rós, skulle vere sup­port hadde vel kan­skje vore ein bonus som eg burde tatt meg råd til å få med meg.

Wombats Hulen, 4. april

The Wombats
Veit ikkje akku­rat kor mange av dykk der ute i den litle ver­da som har høyrt om karane i The Wom­bats, men dei er eit band eg i lang tid har kunne tenkt meg å gått på kon­sert med. Sist gong dei var i Norge (det har vorten eit par gongar, dog kun i Oslo), var eg i Oslo kun 4 dagar før dei skulle spele, men eg måtte jo dessverre heim og jobbe… Men eg fortvil ikkje — dei skal jo til Hulen 4. april! Joho!

Radiohead Glasgow Green, 27. juni

radiohead.jpg
Einaste kon­serten (as we speak) som eg har tenkt meg utan­bys på, er Radio­head sin kon­sert i Glas­gow. Eg måtte berre føye det til lista, dei er jo ganske så sjølvskrivne i einkvar kon­sert-liste. Eller? Uansett, bil­let­ten er snart i boks forhåpentlegvis, eg treng kun litt hand­fast cash fyrst. Bug­ger. Om det er nokon der ute som veit om ein plass ein kan finne ganske reduserte pris­ar på fly­bil­let­ter ditåt: EG er man­nen som treng info om denslags:D

Foo Fighters (og Queen of the Stone Age) Koengen, 11. juni

Foo Fighters
Her er bil­let­tane sikra. Eg hadde ikkje peng ved innkjøpet av dei, men med kam­er­atar som stiller opp, fekk me ord­na oss likev­el. Her om dagen fekk me jam­men meg i til­legg den glad-nyhei­ta om at Queen of the Stone Age skulle stil­la opp og varme opp pub­liken før Foo Fight­ers entra sce­nen. Gåttabanen!

R.E.M Koengen, 4. september

R.E.M
Dette er ei gruppe eg kunne tenkt meg å fått med meg. Igjen er det den hin­sides høge prisen som mog­leg kjem til å hin­dra meg i å stå på Koen­gen og oppl­e­va vet­er­anane frå R.E.M. 655 kr pluss avgift er ein­del pen­gar for ein fat­tig mann :D Men det er fort­satt ledi­ge bil­let­ter igjen, så kan­skje når eg vinn i eit av Norsk Tip­pings lykke­spel er denne kon­serten også i boks…

Andre konserter frå Bergen Live

I til­legg til den hånd­fulle store lista med band som har/skal opp­tre i Bergen nem­nt ovafor, står det ein heil haug igjen på plakat­en til Bergen Live i løpet av 2008. Vet­er­an-grup­per som Kiss, Metal­li­ca, Judas Priest, Mark Knopfler og Eric Clap­ton er å sjå diverse plas­sar i Bergen. Meir står på pro­gram­met på heimesi­da for Bergen Live. Der er det noko for einkvar musikkel­skar altså.

Rock on!

By Espen Morten Kvalheim

Ein liten kar frå sommarøya Stord som likar det meste innan design, typografi og det som rørar seg på nettet. Nynorsk er min ven!