Stikkord: Kent

  • Noko for einkvar musikkelskar?

    Først vil eg berre seie; Fyt­tikat­ten-og-grisen (og andre dyr som måtte passe inn i eit uhem­skt vilt jubel­rop)! Dette kjem til å ver­ta året over alle åra med tanke på kva Bergen den by har å til­by innan musikk-opplevin­gar i år. Kent var fyrst ute i år, med kon­serten som vart helden i Grieghallen den 26. […]