Takk for innsatsen, Siemens

Apple iPhone 3G

Etter sju tru­faste år og minst like mange vari­antar av Siemens sine fan­tastiske mobil­tele­fonar, er no ein æra over. Det har teke nesten fire år før min fan­tastiske S65 måtte gje tapt for ein aldri så lita over­makt kalla Apple iPhone. Dog, sjansen hadde vore større for at eg hadde behold den om Siemens Mobile hadde vur­dert å fikse ube­ty­delege småbugs og gje mobilen min ei aldri så lita mp3-støtte. Men det vart jo vanske­leg i og med at BenQ slo Siemens Mobile konkurs.

Kva er galt?

Men tru ikkje at eg her skal rose iPhone opp i skyene, for det er umog­leg på noverande tid­spunkt. Berre sjå på denne lista over ting som burde vore fiksa/gjeve støtte for før første lanser­ing av tele­fo­nen i fjor:

  • Mang­lande klipp og lim funksjon
  • Ful­lverdig blå­tann (støtte for filover­føring osb.)
  • Ringe­ton­er frå eigne fil­er (utan å gå unød­vendi­ge veg­ar)
  • Mogleghei­ta for å set­je inn fleire enn eitt bilete om gongen
  • Treig telefon/adressebok
  • Mang­lande støtte for MMS (ikkje noko savn hos meg)
  • Ikkje mog­leg å opprette nye kalen­dere på telefonen

Er den verdt å kjøpe?

Tross alt dette er det jo også mange pluss som bør nem­nast. Dette er abso­lutt noko å tenkje på om du er glad i følgjande:

Om man er så opti­mistisk som meg, så vert vel dei fleste hul­la fylt i etterk­vart, men kva kan me eigent­leg for­ven­ta av ei data­maskin som nett har fått mogleghei­ta til å sende meldin­gar og ring­jast med?

Gøy å ende­leg å fått tak i denne dingsen er det uansett!

By Espen Morten Kvalheim

Ein liten kar frå sommarøya Stord som likar det meste innan design, typografi og det som rørar seg på nettet. Nynorsk er min ven!

Leave a comment

Epostadressa di blir ikkje synleg. Påkravde felt er merka *

Denne nettstaden brukar Akismet for å redusere søppelpost. Lær korleis kommentarane dine vert handsama.