Takk for innsatsen, Siemens


Apple iPhone 3G

Etter sju tru­faste år og minst like mange vari­antar av Siemens sine fan­tastiske mobil­tele­fonar, er no ein æra over. Det har teke nesten fire år før min fan­tastiske S65 måtte gje tapt for ein aldri så lita over­makt kalla Apple iPhone. Dog, sjansen hadde vore større for at eg hadde behold den om Siemens Mobile hadde vur­dert å fikse ube­ty­delege småbugs og gje mobilen min ei aldri så lita mp3-støtte. Men det vart jo vanske­leg i og med at BenQ slo Siemens Mobile konkurs.

Kva er galt?

Men tru ikkje at eg her skal rose iPhone opp i skyene, for det er umog­leg på noverande tid­spunkt. Berre sjå på denne lista over ting som burde vore fiksa/gjeve støtte for før første lanser­ing av tele­fo­nen i fjor:

  • Mang­lande klipp og lim funksjon
  • Ful­lverdig blå­tann (støtte for filover­føring osb.)
  • Ringe­ton­er frå eigne fil­er (utan å gå unød­vendi­ge veg­ar)
  • Mogleghei­ta for å set­je inn fleire enn eitt bilete om gongen
  • Treig telefon/adressebok
  • Mang­lande støtte for MMS (ikkje noko savn hos meg)
  • Ikkje mog­leg å opprette nye kalen­dere på telefonen

Er den verdt å kjøpe?

Tross alt dette er det jo også mange pluss som bør nem­nast. Dette er abso­lutt noko å tenkje på om du er glad i følgjande:

Om man er så opti­mistisk som meg, så vert vel dei fleste hul­la fylt i etterk­vart, men kva kan me eigent­leg for­ven­ta av ei data­maskin som nett har fått mogleghei­ta til å sende meldin­gar og ring­jast med?

Gøy å ende­leg å fått tak i denne dingsen er det uansett!


Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg.

Denne nettstaden brukar Akismet for å redusere søppelpost. Lær korleis kommentarane dine vert handsama.

%d bloggers like this: