Og vips, så var me ferdig!


The room formely known as our livingroom!

Etter minst 200 meter masker­ingstape, 20 liter mal­ing, ørten ruller og malerkostar av alle slag og vari­antar, eit par sol­skinns­da­gar som har gått fløyten og eit fint stort antall ost- og skinke­horn (bakt av madammen etter mam­mas opp­skrift), kan me no sjå oss fint fer­dig med oppuss­ing­spros­jek­tet vårt i Fyllingsdalen.

Og no skal me sel­gje den… Må innrømme at det er ein smule vemodig i og med at dette var min første lei­ligheit eg eigde. Men sidan eg no skal smis inn i hym­nens lenkjer, og her­leghei­ta av eit stort bryd­laup koster eit par kro­ner, fann me ut at me skulle sel­gje den eine lei­lighei­ta (den største og dyraste), og såleis spare eit par kroner.

Titt innom annon­sa for lei­lighei­ta på bobmegleren.no/finn.no.

Liten leiligheit, liten bil…

Mini Cooper - vårt nye familieidol

Men som eit plas­ter på såret, kan me med­dele at me har fått anskaf­fa oss eit nytt framkomsmedel, nem­leg ein aldri så liten Mini Coop­er: Ein liten kra­bat på 1 tonn og 116hk. Eller, iføl­gje dette klip­pet frå YouTube, rom­mer den meir enn du kan­skje trud­de. Dog kom­fort­a­belt er det nok ikkje.

Men stoggar det der?

Nei, langt der­ifrå, det hadde jo vore heilt på styr… Det gjen­står no kun prak­tiske ting (les: plan­lagd økonomisk opp­gong og rik­tig dato) så skal me ha kvar sin iPhone i hen­dende, kopla saman med ein (mog­leg det vert to, det vil kun sal­get av lei­lighei­ta avg­jere) split­ter ny Mac­Book Pro.

Men mest av alt gledar me oss til å cruise nedover langs kys­ten til Kris­tiansand med den nye bilen, ta fer­ja over til Dan­mark og ha ein dejlig ferie i vår flate naboland i midten av juli.

Etter endt ferie, og når me atter er komen heim til Bergen den by, er det att tid for å finna male­buk­sa og fort­sette på lei­ligheta vår på Landås.

God som­mar!


Eitt svar til “Og vips, så var me ferdig!”

Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg.

Denne nettstaden brukar Akismet for å redusere søppelpost. Lær korleis kommentarane dine vert handsama.

%d bloggers like this: