Stikkord: Tellus

  • Slukk lyset for Tellus

    Er du over middels opptatt av helsa til moder jord, har du kanskje høyrt om kampanjen Earth Hour før. Det som i 2007 starta i ein enkelt by (Sydney) av WWF Australia, har no spreidd seg over heile kloden. I år satsar dei på at ein milliard støttar opp om dette!

  • Ja, så var det på’an igjen, då!

    Nok eit år har gått, og mykje underfundigt og meir eller mindre gode ting har satt preg på året 2008. Både når det kjem til det heilt personlege til ting som omhandlar Tellus på alle moglege måtar. Mykje har skjedd, mykje meir skal skje...