Ja, så var det på’an igjen, då!

Nok eit år har gått, og myk­je under­fundigt og meir eller min­dre gode ting har satt preg på året 2008. Både når det kjem til det heilt per­son­lege til ting som omhand­lar Tel­lus på alle moglege måtar. Myk­je har skjedd, myk­je meir skal skje…

All PR er god PR?

Stord ung­domsskule, i Counter-Strike-map-utgåve Ser (og høyr­er) at det er ein­del snakkis omkring denne CS-banen min som er basert på Stord ung­domsskule, etter at det er vorten kjent at eg er å sjå på kon­fer­ansen «Når net­tene blir l@nge» på HSH 7. mars. Etter at Bladet Sunnhord­land tok opp «saka» med dette bret­tet og kva…… Con­tin­ue read­ing All PR er god PR?