Stikkord: HSH

  • Ja, så var det på’an igjen, då!

    Nok eit år har gått, og mykje underfundigt og meir eller mindre gode ting har satt preg på året 2008. Både når det kjem til det heilt personlege til ting som omhandlar Tellus på alle moglege måtar. Mykje har skjedd, mykje meir skal skje...

  • All PR er god PR?

    Stord ung­domsskule, i Counter-Strike-map-utgåve Ser (og høyr­er) at det er ein­del snakkis omkring denne CS-banen min som er basert på Stord ung­domsskule, etter at det er vorten kjent at eg er å sjå på kon­fer­ansen «Når net­tene blir l@nge» på HSH 7. mars. Etter at Bladet Sunnhord­land tok opp «saka» med dette bret­tet og kva det […]