Categories
Artfundige saker Skrifter/typografi

Form meg!

Gi meg litt mat så skal du få det til! Nei, nok ein gong må eg skuffe deg at det ikkje er meg det er snakk i dag heller. Denne gongen er det snakk om form­ing av bok­sta­vane i Shape Type.

Categories
Artfundige saker Datateknologi Skrifter/typografi

Knip meg!

Nei, det er ikkje meg du skal knipe, men bok­stavar i eit artig lite typografisk spel på net­tet. Hent kaf­fikop­pen, det er på tide å spele knipeekspert i Kern Type!

Categories
Artfundige saker Grafikk/design Skrifter/typografi

Gjer teite ting raskare

Ein god del men­nesker her i ver­da klarar ikkje gå gjen­nom mor­gonen, eller dagen for den saks skuld, utan dette svarte søet, kalla kaf­fi, i kop­pen. Erfaringar vis­er at ein trur ein vert verdsmeis­ter i arbei­det sitt om inntaket vert oppret­thalde. Det kan vere noko i det…

Categories
Grafikk/design Personleg Skrifter/typografi Video/film

Teknologien for framtida

Er det verke­leg noko der ute som overgår iPad sitt glam­orøst enkle design og Kin­dle si måned­lange bat­ter­ilevetid? Svaret er ja, det gjer det. La meg pre­sen­tere teknolo­gien for framti­da: Boka.

Categories
Artfundige saker Skrifter/typografi

Scrabble for den typofile

Det er fredag og eg har funne noko knask for dei av oss som kan kalle oss typofile. Andrew Capen­er har i eit pros­jekt tatt brett-/ord­spelet Scrab­ble i ein fan­tastisk ny typografisk ret­ning…

Categories
Personleg Skrifter/typografi

God jul til deg frå meg!

Då var dagen komen. Pakkane skal vere plassert under det grøne gli­trande treet, jule­mat­en skal straks putre på kom­fyren og fin­stasen skal straks på. Men aller fyrst: Julegå­va frå meg til deg!

Categories
Skrifter/typografi

Handlaga typografili

Mens nokre klarar seg med å skrive han­dle­lap­par til turen på nær­bu­tikken, lagar andre store kun­stverk på ein vegg. Luka for vesle julaf­tan inneheld hand­la­ga typografili

Categories
Skrifter/typografi

Pirrar det i juletrefoten?

Jula er rett rundt svin­gen, men det er fort­satt tre luke som skal opnast før jule­mat­en skal fylle alt for små magere­gionar. I dag er ordet gratis eit pas­sande ord for innhaldet…

Categories
Skrifter/typografi Video/film

Kva i Helvetica er det?

Ingent­ing slår typografi på trykk, men der­som du set bok­stavar og ord i beveg­else kan det opp­stå magi. Bak luka i dag kan du sjå ei av ver­das mest kjente skrift­fa­mil­iar danse på skjer­men!

Categories
Skrifter/typografi

Eit basseng av bokstavar

Tit­te­len på luke num­mer 20 føy­er seg inn i rekk­ja av meir eller min­dre gode ord­spel, men eg føler over­set­tin­ga i mitt hov­ud glim­tar til nok ein gong: Stup ned i typografibas­sen­get!