Categories
Skrifter/typografi

Handlaga typografili

Mens nokre klarar seg med å skrive han­dle­lap­par til turen på nær­bu­tikken, lagar andre store kun­stverk på ein vegg. Luka for vesle julaf­tan inneheld hand­la­ga typografili

No er kan­skje ikkje typografili eit ord, men eg mein­er det er ein fin-fin beteg­n­ing på innhaldet i luka i dag. TypArchive har sam­la bileter av hand­la­ga og hand­malt typografi på veg­ger rundt om i ver­da. Det spenn frå men­yar frå kaféar til store hotellsig­nat­u­rar på tak. Ikkje alt er like fint, men sameint for dei alle er at det er deko­ra­tivt til tusen!

Sånn…

No etter å ha lese nest siste luke i julekalen­dren kan du skride til ver­ket og få pyn­ta jule­treet, slik at du er klar til å opne siste luke — i mor­gon den dag!