Knip meg!

Dette er for folk som har litt tid til overs, eller berre er avhengig av alt som omhand­lar typografi.  Mark MacK­ay er man­nen som står bak det inter­ak­tive spelet kalla Kern Type. Her skal du prøve å lage til kor­rekt kern­ing, basert på ein skrift­de­sign­er sin «fasit». Det kan hjelpe å ha basiskunnska­par om typografi og skrifter, ikkje berre for å spele, men også for å gid­de å gjen­nom­føre dei ti «utfor­dringane». Kern­ing, eller knip­ing som det heit­er på godt norsk, er ein vik­tig del av typografien for at tek­sten skal sjå bra ut og at den vert betre å lese.

Funker ganske gre­itt på berørings-dippe­dutt også!

Sidan det er laga med HTML5 er det også mog­leg for folk med berørings-dippe­dutt å spele dette når som helst og over­alt. Fiffig!

Woho! 100 av 100!

Eg skal ikkje skryte, men mange av mine svar traff rik­tig så godt. Totalt sett fekk eg ikkje meir enn 80 av 100 moglege poeng, men føler sjølv at eg har det som skal til for å sjå estestikken i typografien. Flaks!

Prøv det ut sjølv her og sjå kor høg skår du får!

By Espen Morten Kvalheim

Ein liten kar frå sommarøya Stord som likar det meste innan design, typografi og det som rørar seg på nettet. Nynorsk er min ven!