Knask på ein fredag: September


Mens me er inne på nynorsk: Eg har innimel­lom blitt opp­merk­som på bruk av feil nynorske ord og uttrykk. Eg takkar sjølvsagt for dette, og ber fort­satt om at du gir meg ein lyd der­som du skulle snu­ble over noko i alle mine inn­legg! Nok vik­tig­prat. Move along, kid!

Retro er det nye moderne

Det er mange nettstad­er der ute som arbei­dar for å sjå ut som at dei er teknolo­gien sjølv, med reine lin­jer, neon-glow og eit samansuri­um av effek­ter. Andre har eit reint uttrykk som føl­gjer nor­men innan mod­erne nettstad­er. Til slutt har me dei som går tilbake i tid og gjen­nom­før­er designet som om me skulle befinne oss i ein annan tid­salder. Sjekk ut denne artikke­len for inspi­rasjon til nettstad­er med retro-design!

Apple er meir verd enn…

Det nær­mar seg tida då Apple visst nok skal lansere ein ny stor teknologid­ings. Kva pas­sar ikkje betre i desse tider då enn bloggen som for­tel deg kva dette sel­skapet er meir verdt enn alle fot­bal­la­ga i USA, den totale økonomien i Sin­ga­pore eller den kine­siske mur (om ein skulle rekne i pris per stein)? Ingent­ing vil eg sei…

Er du høgre eller venstre halvdel av hjernen?

Mer­cedes har laga til ein serie av farg­erike og inter­es­sante kam­pan­jean­nonser for bruken av hjer­nen. Enkelt og gre­itt.

Foto frå kvardagen

Mag­nus og Cecil­ia likar å ta bileter. Det kan ein sjå om ein vit­jar foto­bloggen deira Typo­font. Her legg dei ut bileter av daglegdagse ting, alt frå besøket til beste­forel­drene til turen på stran­da. Ta ein kikk!

Kvifor skal alt vere digitalt?

Dig­i­tale medi­er, dig­i­tale plat­tformet, dig­i­tal skulek­vardag og dig­i­tale reklame­plakatar. Det meste skal visst vere dig­i­talt i desse dagar. Sikkert for­di det er mog­leg, og kan­skje er det kost­nad­sef­fek­tivt også. New­caste Brown Ale der­i­mot, gav to «skugge»-artistar fridomen til å lage eit reklame­ban­ner for ølbryg­garen. Resul­tatet? Etter at fleire tusen flaskeko­rkar var satt saman og opplyst av ei enkelt lyskilde, vart resul­tatet kun­st på høgt plan! Sjekk den dig­i­tale videoen over for å sjå resul­tatet av det analo­get banneret…

Ikon for den profesjonelle

Eg har mange gongar lei­ta etter bruk­bare ikon­er til bruk i mine kreative sys­lar, men som oftast kjem eg til kort då mange av dei ikkje er i vek­tor. Det kan eg kan­skje sjå enden på no, etter­som Tuts+ har sam­la 60 ikon­pakkar med vek­torikon. Snadder!


Legg att eit svar

Epostadressa di blir ikkje synleg.

Denne nettstaden brukar Akismet for å redusere søppelpost. Lær korleis kommentarane dine vert handsama.

%d bloggers like this: